Vývoj software na míru

Poskytujeme vývoj aplikací podle potřeb zákazníka

Potřebujete automatizovat firemní procesy, vytvořit online aplikaci, nebo vám jen nevyhovují existující krabicová, nebo šablonová řešení?

Proč vůbec vyvíjet software na míru?​

Jako neexistují dva stejní lidé, nebo dva stejné byznysy, liší se i požadavky na vlastnosti a fungování používaných programů.​ Univerzální, krabicový software nemůže nikdy zcela vyhovět specializovaným potřebám. Zákaznické řešení se liší od běžně dostupného softwaru na trhu (tzv. off-the-shelf software) tím, že je přizpůsobeno specifickým potřebám a požadavkům zákazníka.

Pracuji jako full-stack vývojář, což znamená, že dovedu vaši aplikaci navrhnout od uživatelského rozhraní (front-end) přes obchodní logiku a správu databází, až po správu a provoz serveru na kterém je aplikace umístěna (back-end).

Mám zkušenosti s frontend i backend technologiemi, databázovými systémy a správou hostingu. Nejčastěji používám tyto technologie:

  • Frontend – HTML, CSS, Javascript, React
  • Backend – PHP, Python, Yii2, Flask, Fastapi
  • Databáze – MySQL/Mariadb, InfluxDB, Mongo
  • Hosting a Version Control – Apache, nginx, git, Gitlab

Technologie

Nalezení správné varianty​

Vývoj aplikací na míru může být poměrně nákladný. Ne vždy je vhodné šablonové řešení, ale při omezeném rozpočtu často může být zajímavou alternativou k vývoji aplikace na míru. Takové případy díky zkušenostem dokážeme poznat a nabídnout alternativu, jako je například WordPress plugin, který řeší jen specifickou potřebu, přičemž zbytek funkcionality zajistí “krabicové” řešení – WordPress.

Komunikace a zpětná vazba​


Kladu důraz na pravidelnou komunikaci se zákazníkem a silnou zpětnou vazbu. Je přirozené a běžné, že spolu s projektem se vyvíjí a mění i očekávání zadavatele. Ne všechno lze vymyslet na začátku a dopředu naplánovat. Vhodný přístup je proto vytvořit nejprve “minimální životaschopný produkt“, který je plně použitelný, ale nemusí zpočátku obsahovat všechnu potřebnou funkcionalitu. Neustálá zpětná vazba
se zákazníkem je proto klíčová.

Podpora a kontinuální údržba​​

Odevzdáním aplikace práce nekončí, ale začíná její nová fáze. Teprve používání aplikace v provozu prověří, zda má všechny důležité funkcionality, ukáže potřebu nových funkcí, přinese požadavky na vylepšení, rozšíření a škálování. S těmito změnami se mohou měnit i nároky na optimalizaci a výkon hostingu aplikace. Životní cyklus aplikace obsahuje i bezpečnostní aktualizace, odstraňování známých chyb a zranitelností a minimalizaci rizika kybernetických útoků

Co říkají moji kolegové

převzato z méno linkedin profilu

Zaujala Vás tato nabídka?​

Potom kdykoliv zavolejte, nebo napište přes kontaktní formulář na stránce Kontakt. Je to opravdu zdarma a k ničemu se tím nezavazujete.