Ukázka kalení nože

 

Zjišťování teploty pro kalení nože. Zakaleno na friš, zlomeno přes vnější hranu kovadla a posouzení velikosti zrna. Čím jemnější, tím lepší, ale při moc nízké teplotě a jemném zrnu již bohužel též výrazně klesá tvrdost. Před touto zkouškou je pochopitelně vhodné provést zkoušku jiskrovou.

A replica of the Hussite whistles

This replica of the Hussite whistles were made for the Museum. Although the Museum out of it won't shoot, We did get a little tormentační test. At the same time, we have tried, What chance had the sort of weapon against the Crusader Knight in armor. In a nutshell — a small, or no. Husiti barrage of mostly waited, until the enemy ...

Continue reading