Malé děti kovou meče

Vnoučci prosili dědu, aby jim vykoval meč. Děda jim navrhnul, že je naučí, jak si mohou meč vykovat sami. Vnoučci se činili a již večer měli hotovo a mohli si ověřit své celodenní snažení. Naštěstí se nikdo nezranil a radost byla veliká. Nejvíc se bála babička, hlavně, když se kluci pustili do boje.

Ukázka kalení nože

 

Zjišťování teploty pro kalení nože. Zakaleno na friš, zlomeno přes vnější hranu kovadla a posouzení velikosti zrna. Čím jemnější, tím lepší, ale při moc nízké teplotě a jemném zrnu již bohužel též výrazně klesá tvrdost. Před touto zkouškou je pochopitelně vhodné provést zkoušku jiskrovou.

Replicas of the axes bradatic

Medieval of the axe, or bradatice. Similar to the axe used in the Nordic Nations and the Vikings. Those served bradatice not only as a working tool of a Carpenter, the construction of dwellings and ships, but also as a two-handed weapon. These hand-forged replicas, we offer bradatic for the price 4500 CZK.

Continue reading

A replica of the Hussite whistles

This replica of the Hussite whistles were made for the Museum. Although the Museum out of it won't shoot, We did get a little tormentační test. At the same time, we have tried, What chance had the sort of weapon against the Crusader Knight in armor. In a nutshell — a small, or no. Husiti barrage of mostly waited, until the enemy ...

Continue reading

Elektrolytické odrezování

Tutorial on electrolytic Rust removal. When elektrolytickém Rust removal rust essentially reduces the back on metal, While a healthy metal, and it is important, will remain. Electrolysis can be odrezovat and rugged components, for example, I did the old files, Rusty so, that instead of a saber should completely smooth places places, clogged with rust.

Continue reading